Skip to main content
Finance

Kaebuse esitamine mõnes teises EMP riigis asuva finantsteenuste osutaja kohta

Kes või mis on finantsteenuste osutaja?

Finantsteenuste osutajad on äriühingud, mis haldavad raha klientide nimel. Nendeks on muu hulgas

  • pangad, krediidiühistud ja muud väikefinantseerimise ettevõtted;
  • krediitkaardiäriühingud, e-raha väljastajad ja muud makseasutused;
  • kindlustusettevõtted;
  • investeerimisühingud (nt börsimaaklerid, varahaldurid, portfellihaldurid või investeerimisnõustajad)

Kuidas esitada kaebust?

FIN-NET võib teil aidata kaebust kohtuväliselt lahendada, kui:

  • te elate Euroopa Liidus, Islandil, Liechtensteinis või Norras ja
  • teil on kaebus mõnes teises eespool nimetatud riigis asuva finantsteenuste osutaja kohta

Palun järgige probleemi lahendamisel allpool loetletud 3 etappi.

1. Kirjutage oma teenuseosutajale

Esmalt püüdke lahendada probleem ise, kirjutades otse oma finantsteenuste osutajale. Selgitage, miks te ei ole rahul, ja kirjutage teenuseosutajale, milliste meetmete võtmist te temalt ootate.

2. Täitke FIN-NETi vorm

Kui te ei ole rahul teenuseosutaja vastusega (või kui te vastust üldse ei saa), siis laadige alla ja täitke FIN-NETi piiriüleste kaebuste vorm.

Samuti võite pöörduda otse mõne FIN-NETi liikme poole ja paluda neilt juhiseid. Iga riigi kõigi liikmete kontaktid on esitatud siin.

3. Saatke vorm FIN-NETi liikmele

Saatke vorm kas e-posti või tavaposti vahendusel mõnele FIN-NETi liikmele, kes asub kas

  • teie enda või
  • teenuseosutaja riigis

Iga riigi kõigi liikmete kontaktid on esitatud siin.

Mis saab edasi?

FIN-NETi liige annab teile seejärel teada, kas ta saab teie probleemi lahendada või võib teile soovitada mõne teise organisatsiooni poole, kes saaks teid aidata. Teilt võidakse paluda täiendavat teavet, et teie juhtumit nõuetekohaselt hinnata.

Enamik FIN-NETi liikmetest saavad teid aidata tasuta või väikese tasu eest. Nad teevad otsuse tavaliselt 90 päeva jooksul.

Finantsteenuste osutajad ei ole üldjuhul kohustatud FIN-NETi liikmete otsuseid järgima, kuid suurem osa neist seda siiski tavaliselt teeb.

Kui nad seda otsust ei järgi või kui te ei ole rahul sellega, kuidas teie kaebust käsitleti, võite pöörduda kohtusse.