Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

Úloha sítě FIN-NET

FIN-NET je síť vnitrostátních subjektů, které se věnují mimosoudnímu urovnávání spotřebitelských stížností v oblasti finančních služeb.

Síť funguje na území členských zemí Evropského hospodářského prostoru. Jde tedy o země

  • Evropské unie
  • Island
  • Lichtenštejnsko
  • Norsko

FIN-NET byl zřízen Evropskou komisí v roce 2001. Jeho cílem je

  • podporovat spolupráci mezi ochránci veřejných práv v oblasti finančních služeb jednotlivých zemí
  • zajišťovat spotřebitelům snadný přístup k alternativnímu řešení sporů s přeshraničním prvkem, jež se týkají finančních služeb.

Členství v síti FIN-NET

V současné době působí FIN-NET ve 27 zemích a má 60 členských organizací. Seznam členů sítě v jednotlivých zemích najdete zde.

Členem sítě FIN-NET se může stát každý orgán působící v zemi EHP, pokud

Principy spolupráce orgánů při mimosoudním řešení přeshraničních sporů najdete v memorandu o porozumění.

Dokumenty